no-img
بانک فایل

ادبیات فارسی - بانک فایل


بانک فایل
🔴 اطلاعیه مهم

مطالب

موضوع : ادبیات فارسی
PDF
دانلود PDF کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی حسن گیوی 📕
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی حسن گیوی 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب دستور تطبیقی زبان ترکی و فارسی حسن گیوی 📕 619 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. زبان، لفظ ها و نوشتارهایی است که برای انتقال اندیشه ها، خواسته ها، احساس ها و دانسته ها از ذهنی به ذهنی دیگر به کار گرفته میشود. زبان دو جنبه دارد: جنبه لفظی، جنبه نوشتاری. جنبه لفظی زبان، همان واج هاف آواها، واژکها، واژه ها و جمله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / دسامبر / 2023    بازدید : 69    نویسنده : sami
PDF
دانلود PDF کتاب فارسی ششم دبستان آموزش و پرورش 📕
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب فارسی ششم دبستان آموزش و پرورش 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب فارسی ششم دبستان آموزش و پرورش 📕 128 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. این کتاب یکی از مهم ترین کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی است. بحث مهارت های خواندن و نوشتن در جامعه امروزی بسیار مهم است. چرا که این مهارت ها پایه ای ترین مهارت ها هستند. بدون چنین مهارت هایی آینده خوبی برای کودکان سرزمین رقم نخواهد خورد. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 06 / دسامبر / 2023    بازدید : 74    نویسنده : kylie
PDF
دانلود PDF کتاب سیری در بزرگترین کتاب های جهان جلد اول شهباز 📕
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب سیری در بزرگترین کتاب های جهان جلد اول شهباز 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب سیری در بزرگترین کتاب های جهان جلد اول شهباز 📕 492 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. کمتر کسی است که از خواندن یک اثر ادبی، یعنی پدیده ای ذوق و ذهن انسان لذت نبرد. در دنیای ادبیات نوابغی هستند که هر کدام در جای خود شاهکاری هستند که آثار ارزشمندشان باقی مانده است. نویسنده این کتاب تلاش کرد تا این شاهکار های [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / دسامبر / 2023    بازدید : 80    نویسنده : sinan
PDF
دانلود PDF کتاب فارسی پنجم دبستان آموزش و پرورش 📕
۱۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب فارسی پنجم دبستان آموزش و پرورش 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب فارسی پنجم دبستان آموزش و پرورش  📕 152 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. کتاب فارسی از کتاب های اساسی دوره ابتدايی است که باید ایفاگر نقش ها و فعالیت های گوناگون برای تحقق اهداف زبان آموزی اهداف ارزشی و نگرشی، نگارشی، املايی، ادبی و مهارت های زندگی باشد تا دانش آموز را برای زيستن متعالی و شناخت درست و دقيق زبان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / دسامبر / 2023    بازدید : 145    نویسنده : sami
PDF
دانلود PDF کتاب معلم فارسی اول دبستان آموزش و پرورش 📕
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب معلم فارسی اول دبستان آموزش و پرورش 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب معلم فارسی اول دبستان آموزش و پرورش 📕 256 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. کتاب فارسی از کتاب های اساسی دوره ابتدايی است که باید ایفاگر نقش ها و فعالیت های گوناگون برای تحقق اهداف زبان آموزی اهداف ارزشی و نگرشی، نگارشی، املايی، ادبی و مهارت های زندگی باشد تا دانش آموز را برای زيستن متعالی و شناخت درست و دقيق زبان [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / دسامبر / 2023    بازدید : 45    نویسنده : sami
PDF
دانلود PDF کتاب تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی جلد دوم احمد خاتمی 📕
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی جلد دوم احمد خاتمی 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی جلد دوم احمد خاتمی 📕 458 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. در فاصله سیصد ساله سقوط خوارزمشاهیان تا استقرار دولت صفویان، فرود و فرازهایی در نثر فارسی به چشم می خورد که بدون شک پیامد مصائب ناشی از حملات مغول و رواج فرهنگ مغولی، است که مجموعه ای از لغات ترکی و مغولی را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2023    بازدید : 128    نویسنده : sinan
PDF
دانلود PDF کتاب تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی جلد اول احمد خاتمی 📕
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی جلد اول احمد خاتمی 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب تاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی 📕 251 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. ادبیات در دوره بازگشت، با کمی تسامح سال‌ های بین سقوط صفویه تا استقرار مشروطه را دربرمی‌ گیرد که در این کتاب تاریخ ادبیات این دوره بررسی شده است. این دوره شامل دوره ناآرام افشاریه و دوره خواب آلوده و به ظاهر آرام زندیه و دوره استعمار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2023    بازدید : 75    نویسنده : sinan
PDF
دانلود PDF کتاب واژه نامه ای از گویش شوشتری محمد باقر نیرومند 📕
۳۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب واژه نامه ای از گویش شوشتری محمد باقر نیرومند 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب واژه نامه ای از گویش شوشتری محمد باقر نیرومند 📕 852 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. در برخی از شهر ها استان زرخیز خوزستان مانند دزفول، شوشتر، رامهرمز و بهبهان هنوز به گویش های ایرانی سخن گفته می شود. این گویش ها مانند همه گویش های ایرانی رفته رفته فراموش می شوند و واژه های آنها کم کم جای خود را [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2023    بازدید : 86    نویسنده : kylie
PDF
دانلود PDF کتاب فارسی چهارم دبستان آموزش وپرورش 📕
۲۵,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب فارسی چهارم دبستان آموزش وپرورش 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب فارسی چهارم دبستان آموزش وپرورش 📕 152 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است.برای شما آماده کرده است. اين كتاب از يک سو بر قلمرو دريافتی يا ادراکی زبان تمركز دارد؛ لذا درست ديدن، درک خوانداري و درک شنيداری را آموزش می دهد اين كتاب از يک سو بر قلمرو دريافتی يا ادراکی زبان تمركز دارد؛ لذا درست ديدن، درک خوانداری و درک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2023    بازدید : 50    نویسنده : sinan
PDF
دانلود PDF کتاب واژگان ادبیات داستانی محسن سلیمانی 📕
۲۰,۰۰۰ تومان

دانلود PDF کتاب واژگان ادبیات داستانی محسن سلیمانی 📕


وب سایت بانک فایل PDF کتاب واژگان ادبیات داستانی محسن سلیمانی 📕 327 صفحه را برای شما دوستان آماده کرده است. روش کار در این فرهنگ بدین‌ گونه است که پس از جمع‌ آوری واژگان ادبی، مجدداً آنها با معنی تفصیلی‌ شان در انگلیسی تطبیق داده شده است. با انتشار این واژه‌ نامه تا حدودی به چندگانگی در ترجمه اصطلاحات ادبیات داستانی پایان داده شده و مترجمان بیشتری به متون [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / دسامبر / 2023    بازدید : 55    نویسنده : max